Zaključna konferenca projekta LIFE for Acid Whey

Napredni načini izrabe potenciala sirotke: prehod iz okoljskega problema v dragocen naravni vir

Predstavitev

Podjetje Arhel projektiranje in inženiring d.o.o. je  v sodelovanju z Inštitutom za mlekarstvo in probiotike, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 15. februarja organiziral zaključno konferenco projekta LIFE for Acid Whey. 


Glavni namen dogodka je bel predstaviti rezultate projekta LIFE for Acid Whey, ki je potekal pod okriljem evropskega programa LIFE. V okviru dogodka smo predstavili tudi rezultate sočasno potekajočega projekt LAKTIKA, s polnim naslovom Frakcioniranje in oplemenitenje sirotkinih proteinov ter izraba preostanka za oblikovanje novih funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil, ki je potekal pod okriljem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Dogodek jo potekal v slovenskem jeziku. Gostujoči predavatelji iz tujine so imeli predstavitev v angleškem jeziku.

Program in vsebine konference

Povezava na program predavanj


Predavanja:


UVOD, STANJE V SLOVENIJI, TEHNOLOŠKE REŠITVE

MAJA ZUPANČIČ JUSTIN, DRAGAN MARTINOVIČ, MARKO GERL
Arhel d.o.o., Slovenija
Sirotka: okoljski problem ali dragocen naravni vir – izhodišča projekta LIFE for Acid Whey in LAKTIKA

BARBARA RUPNIK
Gospodarska Zbornica Slovenije
Sirotka v slovenski mlekarski industriji

SVETLANA VIDOVIČ, ROBERT BERCE
Bering d.o.o. Process Solutions, Slovenija
Procesne tehnologije za predelavo sirotke: izzivi in rešitve za mlekarsko industrijo, izdelovalce surovin in biotehnološka podjetja

HERMINA BUKŠEK1, FRANK LIPNIZKI2, IRENA PETRINIČ1
1Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija
2Lund University, Department of Chemical Engineering, Švedska
Preizkušanje različnih gonilnih raztopin s procesom osmoze za koncentriranje kisle sirotke

SARA DRMOTA PREBIL, ALEŠ ŠTRANCAR
BIA Separations d.o.o., Slovenija
Uporaba kromatografskih postopkov na monolitnih kolonah za izolacijo proteinov in drugih bioaktivnih molekul v živilski industriji

SIROTKINI PROTEINI, INDUSTRIJSKA IZOLACIJA IN PRIDOBIVANJE

JERNEJ OBERČKAL, BOJANA BOGOVIČ MATIJAŠIĆ
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Slovenija
Hranilne, funkcionalne in bioaktivne lastnosti sirotkinih proteinov ter z njimi povezane rabe

MARKO KETE, TJAŠA PREVC, MAJA ČIČ, BLAŽ LOKAR, MATEJA FRANČEŠKIN KRAPEŽ, TINKARA VARDJAN, ALJA KISILAK, MAJA ZUPANČIČ JUSTIN
Arhel d.o.o., Slovenija
Razvoj metode in optimiziranega industrijskega postopka izolacije laktoferina

NIKA OSEL, TIMEJA PLANINŠEK PARFANT, JURIJ TRONTELJ, ALBIN KRISTL, ROBERT ROŠKAR
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Slovenija
Razvoj analiznih metod za vrednotenje laktoferina in izbranih sirotkinih proteinov

BLAŽ GRILC, MAJA BJELOŠEVIČ, NIKA OSEL, ROBERT ROŠKAR, KRISTL ALBIN, MIRJANA GAŠPERLIN
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Slovenija
Razvoj farmacevtske formulacije z laktoferinom za ohranjanje zdravega ravnovesja črevesne mikrobiote

ŠPELA GRUDEN1, PETRA MOHAR LORBEG2, BOJANA BOGOVIČ MATIJAŠIĆ2, NATAŠA POKLAR ULRIH1
1Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Katedra za biokemijo in kemijo živil
2Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Slovenija
Protimikrobna aktivnost peptidov, pridobljenih z encimsko hidrolizo laktoferina

BIOTEHNOLOŠKA IZRABA SIROTKE

BOJANA BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, DIANA PAVELJŠEK, JERNEJ OBERČKAL
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Slovenija
Biotehnološka uporaba sirotke

DIJANA PAVELJŠEK1, JERNEJ OBERČKAL1, TIMEJA PLANINŠEK PARFANT2, NIKA OSEL2, ROBERT ROŠKAR2, BOJANA BOGOVIČ MATIJAŠIĆ1
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Slovenija
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Slovenija
Izkoriščanje kisle sirotke za gojenje mlečnokislinskih bakterij in pridobivanje koristnih metabolitov

ROMANA MARINŠEK LOGAR, BLAŽ PETEK, LIJANA FANEDL
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za mikrobiologijo, Slovenija
Pridobivanje bioplina iz sirotke

IRENA BARUKČIĆ, RAJKA BOŽANIĆ, KATARINA LISAK JAKOPOVIĆ
Univerza v Zagrebu, Fakulteta za živilsko tehnologijo in biotehnologijo, Hrvaška
Sirotka kot dragocen vir funkcionalnih napitkov

MAJA BJELOŠEVIĆ, BLAŽ GRILC, MIRJAM GOSENCA MATJAŽ, MIRJANA GAŠPERLIN
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Slovenija
Uporaba sirotke v kozmetologiji: primeri kozmetičnih izdelkov

  

Povezava na seznam posterjev


Posterji:


NIKA OSEL, TIMEJA PLANINŠEK PARFANT, JURIJ TRONTELJ, ALBIN KRISTL, ROBERT ROŠKAR
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Slovenija
Analizni pristop za vrednotenje stabilnosti laktoferina

NIKA OSEL, TIMEJA PLANINŠEK PARFANT, ALBIN KRISTL, ROBERT ROŠKAR
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Slovenija
Ovrednotenje stabilnosti laktoferina v vodnih raztopinah

TIMEJA PLANINŠEK PARFANT1, NIKA OSEL1, ALBIN KRISTL1, DIANA PAVELJŠEK2, BOJANA BOGOVIČ MATIJAŠIĆ2, ROBERT ROŠKAR1
1Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Slovenija,
2Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Domžale, Slovenija
Analizna metoda za določanje vitamina B12 v vzorcih fermentirane kisle sirotke

NIKA, OSEL, BLAŽ GRILC, TIMEJA PLANINŠEK PARFANT, ALBIN KRISTL, ROBERT ROŠKAR,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Slovenija
Stabilnostna študija gastrorezistentnih pelet z laktoferinom

JERNEJ OBERČKAL, BOJANA BOGOVIČ MATIJAŠIĆ
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Domžale, Slovenija
Čiščenje imunoglobulina G iz sirotke in njegova stabilizacija

DIANA PAVELJŠEK1, JERNEJ OBERČKAL1, TIMEJA PLANINŠEK PARFANT2, NIKA OSEL2, ROBERT ROŠKAR2, BOJANA BOGOVIČ MATIJAŠIĆ1
1Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Slovenija
2Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, Slovenija
Pridobivanje nizina in vitamina B12 z biokonverzijo kisle sirotke

MARKO KETE1, JERNEJ OBERČKAL2, MATEJA FRANČEŠKIN KRAPEŽ1, ALJA KISILAK1
1Arhel d.o.o., Slovenija
2Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Domžale, Slovenija
Razvoj in optimizacija industrijskega postopka izolacije LPO iz sladke sirotke z uporabo CIM kromatografske kolone

MARKO KETE1, BLAŽ GRILC2, NIKA OSEL2, MATEJA FRANČEŠKIN KRAPEŽ1, ALJA KISILAK1
1Arhel d.o.o., Slovenija
2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Slovenija
Optimizacija diafiltracije in koncentriranja proteinskih elucij kot priprava na sušenje

MARKO KETE1, NIKA OSEL2, JERNEJ OBERČKAL3, MATEJA FRANČEŠKIH KRAPEŽ1
1Arhel d.o.o., Slovenija
2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Slovenija
3 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Domžale, Slovenija
Filtracija in diafiltracija sirotke - optimizacija masnega izkoristka za laktoferin in laktoperoksidazo

POLONA ZABUKOVEC, TJAŠA PREVC, MAJA ZUPANČIČ JUSTIN
ARHEL d.o.o., Slovenija
Primerjava učinkovitosti selektivne precipitacije α-laktalbumina iz različnih virov sirotke

POLONA ZABUKOVEC1, DIANA PAVELJŠEK2, TJAŠA PREVC1, MAJA ZUPANČIČ JUSTIN1
1ARHEL d.o.o., Slovenija
2Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Slovenija
Spremljanje rasti laktokokov in tvorbe nizina z uporabo različnih virov sirotke kot gojišča

MAJA ČIČ, TINKARA ROZINA, ŠPELA PALČAR, TINKARA VARDJAN, TJAŠA PREVC, MAJA ZUPANČIČ JUSTIN
Arhel d.o.o., Slovenija
Optimizacija gojenja kefirnih zrn v sirotki

LEON DEUTSCH1, SABINA KOLBL REPINC2, MARKO BLAGOJEVIČ2, KATARINA VOGEL MIKUŠ3, BLAŽ STRES1,2,4
1 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Slovenija
2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo, Slovenija
3 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Slovenija
4 Inštitut Jožef Stefan, Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko, Slovenija
Proizvodnja bioplina iz sirotke skozi daljše obdobje bi lahko bila motena zaradi pomanjkanja mikrohranil

LIJANA FANEDL1, BLAŽ PETEK1, ROMANA MARINŠEK LOGAR1
1Biotehniška fakulteta, Oddelek za mikrobiologijo, Slovenija
2Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik, Slovenija
Možnosti uporabe kisle sirotke v proizvodnji bioplina v kombinaciji z odpadnim biološkim blatom

IRENA PETRINIČ, HERMINA BUKŠEK, MARJANA SIMONIČ
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija
Ločevanje sirotkinih frakcij z uporabo membranskih filtracij

DAVID FARČNIK, MATEVŽ KORŠIČ, ŠPELA PALČAR, TINKARA VARDJAN, MARKO KETE
Arhel d.o.o., Slovenija
Izbor mikrofiltracijskih keramičnih membran s ciljem doseganja minimalnega prehoda mikroorganizmov in maksimalnega prehoda laktoferina

DAVID FARČNIK, BLAŽ LOKAR, MARKO KETE
Arhel d.o.o., Slovenija
Povečanje izplena laktoferina iz kisle sirotke s postopkom diafiltracije

MAJA ČIČ, TINKARA ROZINA, ALJA KISILAK, DAVID FARČNIK, MAJA ZUPANČIČ JUSTIN
Arhel d.o.o., Slovenija
Proučevanje možne rabe zgoščenega preostanka kisle sirotke po mikrofiltraciji

MAJA ČIČ, TINKARA ROZINA, MAJA ZUPANČIČ JUSTIN
Arhel d.o.o., Slovenija
Izdelava posipa z aktivnimi mikroorganizmi iz ostankov sirotke za pospeševanje fermentacije organskih odpadkov in pripravo kompostne osnove


ŠPELA GRUDEN1, PETRA MOHAR LORBEG2, BOJANA BOGOVIČ MATIJAŠIĆ2, NATAŠA POKLAR ULRIH1

1Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Katedra za biokemijo in kemijo živil, Slovenija

2Biotehniška fakulteta, Inštitut za mlekarstvo in probiotike

Protimikrobna aktivnost peptidov, pridobljenih z encimsko hidrolizo laktoferina

Kontaktni naslov za dodatne informacije

dr. Maja Zupančič Justin, koordinatorica konference

Telefon: +386 (0)5 90 33 386
e-naslov: sirotka.conf@arhel.si; maja.justin@arhel.si
Arhel projektiranje in inženiring d.o.o.
P.E.: Pod lipami b.s. Poslovna cona Komenda, 1218 Komenda, SLOVENIJA
http://lifeforacidwhey.arhel.si/