+386 59 924 819

Zaključna konferenca projekta LIFE for Acid Whey

Napredni načini izrabe potenciala sirotke: prehod iz okoljskega problema v dragocen naravni vir

Predstavitev

Podjetje Arhel projektiranje in inženiring d.o.o. vas v sodelovanju z Inštitutom za mlekarstvo in probiotike, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani vabi na zaključno konferenco projekta LIFE for Acid Whey, ki bo 15. februarja 2022 v predavalnici Janeza Hribarja (Jamnikarjeva 101, Ljubljana).


Glavni namen dogodka je predstaviti rezultate projekta LIFE for Acid Whey, s polnim naslovom Ponovna uporaba kisle sirotke za ekstrakcijo bioaktivnih proteinov z visoko dodano vrednostjo, ki poteka pod okriljem evropskega programa LIFE. V okviru dogodka bomo predstavili tudi rezultate sočasno potekajočega projekt LAKTIKA, s polnim naslovom Frakcioniranje in oplemenitenje sirotkinih proteinov ter izraba preostanka za oblikovanje novih funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil, ki je potekal pod okriljem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.


Cilj obeh razvojnih projektov je bil opredeliti rešitve k zmanjšanju negativnega okoljskega vpliva, ki ga lahko predstavlja nezadostno in neprimerno izrabljena sirotka ter raziskati in predstaviti nove možnosti izkoriščanja sirotke kot pomembnega snovnega toka v mlekarski industriji. Poseben poudarek obeh projektov je bil na pridobivanju posameznih izolatov sirotkinih proteinov ter novih produktov biotehnološke izrabe preostankov sirotke.


Na konferenci želimo svoje izkušnje in dosežke deliti z aktivno udeležbo širše strokovne javnosti. V ta namen vabimo vse zainteresirane inštitucije in posameznike, ki se ukvarjajo z omenjeno problematiko v ožjem ali širšem okviru, da se nam pridružijo s posterjem ali kot poslušalci.

Predviden program konference

Predvideno trajanje konference je od 8:30 – 16:00.


Teme predavanj:

 • Predstavitev izhodišč in glavnih dosežkov projektov LIFE for Acid Whey in LAKTIKA
 • Sirotka v slovenski mlekarski industriji
 • Procesne tehnologije za predelavo sirotke: izzivi in rešitve za mlekarsko industrijo, izdelovalce surovin in biotehnološka podjetja
 • Specifike ločevanja sirotkinih frakcij z uporabo membranskih filtracij in potencial osmoze v procesih zgoščevanja sirotke
 • Uporaba kromatografskih postopkov za izolacijo proteinov in drugih bioaktivnih molekul v živilski industriji
 • Hranilne, funkcionalne in bioaktivne lastnosti sirotkinih proteinov ter z njimi povezane rabe
 • Razvoj metode in optimiziranega industrijskega postoka izolacije laktoferina
 • Razvoj farmacevtske formulacije z laktoferinom za ohranjanje zdravega ravnovesja črevesne mikrobiote
 • Hidrolizati sirotkinih proteinov: hidroliza laktoferina
 • Uporaba sirotke v kozmetičnih proizvodih: primeri kozmetičnih produktov
 • Biotehnološka uporaba sirotke
 • Pridobivanje nizina z uporabo sirotke
 • Pridobivanje vitamina B12 z uporabo sirotke
 • Energetski potencial sirotke v pridobivanju bioplina
 • Primeri uporabe sirotke v živilskih proizvodih: napitki na osnovi sirotke

Teme posterjev:
 • Razvoj analitskih metod sirotkinih proteinov
 • Razvoj analitskih postopkov bioaktivnosti sirotkinih proteinov
 • Študije stabilnosti sirotkinih proteinov
 • Postopki izolacije in lastnosti sirotkinih proteinov kot so laktoferin, laktoperoksidaza, alfa-laktalbumin, beta-laktoglobulin, osteopontin, glikomaktopeptid, imunoglobulin G
 • Uporaba sirotke za pridobivanje probiotikov, mlekarskih starterskih kultur, prebiotikov
 • Izdelava laktofermentacijskega posipa iz stranskih produktov predelave sirotke za pripravo organskih odpadkov na kompostiranje
 • Ločevanje sirotkinih frakcij z uporabo membranskih filtracij
 • Drugi produkti biotehnološke predelave sirotke
 • Uporaba sirotke v živilih
 • Druge sorodne vsebine
Dokončen program konference bomo javili naknadno.
Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku. Gostujoči tuji predavatelji bodo imeli svojo predstavitev v angleškem jeziku.

Kotizacija in potrdila o udeležbi

Udeležba na konferenci je za vse udeležence brezplačna.

Udeležencem bomo izdali potrdilo o udeležbi.
Organizator bo poskrbel za osvežitev med odmori.

Pomembni datumi

Rok za prijavo na konferenco: 24. december 2021

Rok za oddajo razširjenih povzetkov: 24. januar 2022
Rok za oddajo elektronske verzije predavanj in posterjev: 11. februar 2022

Prosimo za čimprejšnjo oddajo prijav za lažjo organizacijo dogodka!
Prijave bomo zbirali do zapolnitve mest.

Prijava udeležencev

Primer oznake
Primer oznake
Primer oznake

Udeležba na konferenci bo možna le s predhodno prijavo in ob izpolnjevanju takratnih ukrepov COVID-19.

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve mest.
V primeru večjega števila prijav, kot je razpoložljivih mest v dvorani, bodo imeli prednost kandidati, ki se bodo na konferenci predstavili s posterjem.

Kontaktni naslov za dodatne informacije

dr. Maja Zupančič Justin, koordinatorica konference

Telefon: +386 (0)5 90 33 386
e-naslov: sirotka.conf@arhel.si; maja.justin@arhel.si
Arhel projektiranje in inženiring d.o.o.
P.E.: Pod lipami b.s. Poslovna cona Komenda, 1218 Komenda, SLOVENJA
http://lifeforacidwhey.arhel.si/

Zbornik konference

Zbornik konference z recenziranimi kratkimi prispevki bomo izdali po zaključku konference v digitalni obliki. Objavljen bo na spletnih straneh konference.

Navodila avtorjem za pripravo razširjenih povzetkov:

Razširjene povzetke pripravijo udeleženci, ki bodo sodelovali s predavanjem ali posterjem.

Razširjene povzetke je potrebno pripraviti v slovenskem in angleškem jeziku. Za prispevke iz tujine bomo poskrbeli za slovenski prevod.
Pri pripravi povzetkov sledite pripravljeni predlogi: navodila-avtorjem
Povzetke pošljite v Wordovi obliki na naslov: sirotka.conf@arhel.si

V naslovu datoteke navedite priimek prvega avtorja.
Prispevki bodo sprejeti v recenzijo, po kateri bodo avtorji obveščeni o morebitnih pripombah. Za jezikovno pravilnost odgovarjajo avtorji.

Navodila za pripravo posterjev:

Posterji naj bodo natisnjeni na formatu velikosti A0.

Z vašim dovoljenjem bomo elektronske verzije posterjev objavili na spletni strani konference. V tem primeru nam do navedenega datuma posredujte posterje v elektronski obliki v pdf formatu.

Avtorji naj na dan konference, 15. 2. 2022 med 8:30 in 9:00 prinesejo natisnjene posterje in poskrbijo za njihovo postavitev na označene panoje v avli pred Predavalnico Janeza Hribarja.

Pospravljanje posterjev se prične po koncu dogodka.

Organizacijski odbor:

dr. Maja Zupančič Justin (Arhel d.o.o.), znan. svet. dr. Bojana Bogovič Matijašić (Inštitut za mlekarstvo in probiotike, UL Biotehniška Fakulteta), prof. dr. Nataša Poklar Ulrih (UL Biotehniška fakulteta), dr. Tinkara Vardjan (Arhel d.o.o.)