O projektu 

LIFE for Acid Whey

Izhodišča

Mlekarska industrija, s konstantno rastjo proizvodnje kravjega mleka, je eden glavnih virov industrijskih izpustov. Pri predelavi mleka v sir in skuto je izplen okrog 10%, preostalih 90% pa predstavlja sirotka. Pri tem se nadalje obdela le določen del, predvsem sladke sirotke iz proizvodnje sira, ki je komercialno zanimivejša in enostavnejša za nadaljnjo obdelavo. Kisla sirotka, ki ostaja po proizvodnji skute, se mnogokrat obravnava kot odpadek.

Z naraščajočo proizvodnjo mleka in tradicionalnih proizvodov iz mleka se veča tudi konkurenca na trgu mlečnih proizvodov. Za večjo konkurenčnost mlekarn so zato nujna stalna vlaganja v posodobitev proizvodnje, s ciljem ponudbe novih proizvodov in optimizacije stroškov na področju čiščenja odpadnih voda in porabe energije.

Odpadna sirotka ponuja na tem področju velik potencial, saj predstavlja pomemben vir zelo iskanih beljakovin na trgu prehranskih dopolnil, substrat za vzgojo mlekarskih starterskih kultur, kot tudi potencialni vir pridobivanja obnovljive energije, itd.


Poleg skupnih suhih sirotkinih proteinov kot dodatkov prehrani za povečanje beljakovinske vrednosti, se v zadnjem času izpostavlja vedno večji pomen posameznih sirotkinih proteinov. Mednje spadajo beta-laktoglobulin, alfa-laktalbumin, imunoglobulini, goveji serumski albumin, glikomakropeptid, laktoperoksidaza in laktoferin. Pomen slednjih je še toliko večji, zaradi njihove regulatorne in fiziološke aktivnosti v telesu.

Cilji

V luči aktualnih ciljev EU po vzpostavitvi krožnega gospodarstva in čistih tehnologij, bomo v projektu LIFE for Acid Whey demonstrirali več inovativnih pristopov nadaljnje obdelave sirotke. Glavni poudarek bo na optimizaciji in demonstraciji postopka separacije posameznih beljakovin iz sirotke (npr. laktoferina, laktoperoksidaze, imunoglobulinov) z uporabo monolitne kromatografije. V pilotnih poskusih in v sodelovanju z zunanjimi partnerji bomo testirali preostale možnosti koristne izrabe kisle sirotke kot je proizvodnja mlekarskih starterskih kultur, pridobivanje vitaminov, separacija preostale laktoze, laktata in sirotkinih beljakovin ter pridobivanje energije.

Pričakovani rezultati

Po koncu štiri-letnega projekta LIFE for Acid Whey pričakujemo naslednje rezultate:

 • Optimiziran tehnološki postopek separacije sirotkinih proteinov, konkurenčen z vidika proizvodnih stroškov (visoka stopnja recikliranja procesnih surovin) in kakovosti izdelka (več kot 90% čistost izoliranih proteinov) v primerjavi z obstoječo tehnologijo, ki bo mlekarnam omogočil, da izkoristijo naraščajoče povpraševanja po specifičnih sirotkinih beljakovinah.
 • Vzpostavljen demonstracijski sistem s ciljem dnevne predelave 24 kubikov sirotke. 
 • Izvedeni pilotni testi nadaljnje obdelave procesirane sirotke s ciljem koristne izrabe vseh preostali sestavin in zmanjšanjem okoljskega odtisa. 
 • Demonstrirana kapaciteta 95% zmanjšanja KPK obremenitve sirotke v procesu anaerobne obdelave.
 • Ovrednoteni najboljši možni načini zmanjšanja okoljskega bremena odpadne kisle sirotke z definiranjem trajnostnih konceptov za različna proizvodna okolja.
 • Definirane nove tehnološke rešitve koristne uporabe odpadne sirotke, ki lahko prinašajo malim in večjim mlekarnam nov prihodek.

Aktivnosti

1. Pripravljalne aktivnosti

 • Pregled dosedanjega stanja in razvoja tehnologije in optimizacija delovnega načrta
 • Vzpostavitev pilotnega sistema
 • Vzpostavitev analitike

2. Aktivnosti na testnem pilotnem sistemu za separacijo posameznih sirotkinih proteinov

3. Načrtovanje in izgradnja demonstracijske naprave

4. Logistika ravnanja s sirotko

5. Obratovanje in monitoring delovanja demonstracijske naprave
 • Testni zagon in optimizacija
 • Vzpostavitev procesne analitike
 • Demonstracija separacije laktoferina
 • Demonstracija separacije drugih sirotkinih proteinov
 • Vzpostavitev sistema sušenja separiranih proteinov

6. Upravljanje s sirotko po opravljeni separaciji proteinov
 • Vzpostavitev načrta upravljanja s procesnimi tekočinami
 • Vzpostavitev načrta upravljanja s sirotko po opravljeni separaciji
 • Izvedba pilotnih testov nadaljnje uporabe sirotke po separaciji proteinov

7. Pred-komercializacijske aktivnosti
 • Posredovanje separiranih proteinov zainteresiranim kupcem 
 • Tehnološka ocena delovanja proizvodnega obrata s poslovnim načrtom
 • Analiza tržne ponovljivosti
 • Analiza tržne prenosljivosti

8. Monitoring in meritve kazalnikov uspešnosti projekta in analiza življenjskega cikla
 • Pregled kazalnikov uspešnosti projekta
 • Analiza življenjskega cikla
 • Analiza socialno – ekonomskih vplivov projekta

9. Diseminacija projekta
 • Začetno informiranje in dejavnosti ozaveščanja
 • Predstavitev rezultatov projekta deležnikom
 • Mreženje s sorodnimi LIFE in EU projekti

Mreženje

Ena od aktivnosti, ki ji bomo posvečali pozornost v okviru projekta LIFE for Acid Whey, je tudi mreženje s potekajočimi in zaključenimi LIFE projekti. V nadaljevanju predstavljamo ključne informacije projektov LIFE, kot tudi drugih projektov sofinanciranih iz evropskih sredstev, ki se tematsko navezujejo z našim razvojnim področjem in tehnologijo.

Nadejamo se izmenjav informacij kot tudi novih raziskovalnih in razvojnih pobud, ki lahko nastanejo s povezovanjem. K sodelovanju in skupni predstavitvi vabimo tudi druge organizacije in njihove projekte.

Pregled LIFE projektov s področja novih načinov obdelave in predelave sirotke, separacije posameznih komponent iz stranskih tokov mlekarske industrije in drugih sektorjev živilskopredelovalne industrije ter njihovo nadgradnjo v izdelke z višjo dodano vrednostjo:

LIFE+ WHEYPACK

Reduction of CO2 emissions by the PHB use obtained from whey: demonstration in dairy products packaging.

(production of biodegradable food packaging
material polyhydroxybutyrate (PHB) by microbial fermentation of cheese whey)

LIFE 13 ENV/ES/000608

LIFE VALORLAC

Full use of the whey produced by the dairy industry.

(formulation of an Action Plan and demonstration of an innovative methodology for the recovery of whey and its transformation into new food products, animal feed and biogas)

LIFE11 ENV/ES/000639

LIFE MICROTAN

Recovery of tannery wastes for functional microencapsulated products

(demonstration of the feasibility of the isolation of protein products with gel-forming properties (collagen and gelatine) from tannery solid wastes)

LIFE12 ENV/ES/000568


LIFE ByProVal

Protein recovery and recycling from animal-byproducts processes.

(recovery of valuable protein fractions, like
gelatine and/or collagen from waste produced during the rendering process by application of novel technologies like isoelectric precipitation,
microfiltration and electrocoagulation)

LIFE16 ENV/ES/000467

LIFE Dairy!

No water! - A dairy industry which is self-supporting in water.

The objective of the project was to achieve
water self-sufficiency  and decrease the amount
of wastewater by 50%.

LIFE03 ENV/NL/000488

LIFE DAIRIUS

Sustainable management via energy exploitation of end-of-life dairy products in Cyprus.

(development and testing of a two-phase anaerobic co-digestion process of EDP with other substrates)

LIFE10 ENV/CY/000721

Pregled LIFE projektov s področja razvoja in izvajanja analiz življenjskega kroga (LCA) za zmanjševanje okoljskega odtisa in implementacije principov krožnega gospodarstva v mlekarski industriji:

LIFE TTG - The tough get going

Improving the supply chain efficiency of Eropean hard and semi-hard PDO cheeses and reduce its product environmental footprint by designing Environmental decision support system.  LIFE16 ENV/IT/000225

LIFE-RENDER

Promoting the implementation of product environmental footprint methodology in the European dairy sector

LIFE 16 ENV/ES/000173

LIFE DOP

Demonstrative model of circular economy process in a high-quality dairy industry.

LIFE15 ENV/IT/000585

LIFE ECOLAC

Prevention of dairy products environmental impact trough ecodesign.

LIFE 13 ENV/ES/000615

Pregled EU FP7 in H2020 projektov s področja novih načinov obdelave in predelave sirotke, separacije posameznih kmponent iz stranskih tokov mlekarske industrije in drugih sektorjev živilskopredelovalne industrije ter njihove nadgradnje v izdelke z višjo dodano vrednostjo

REWAGEN

Electrochemical water treatment system in the
dairy industry with hydrogen recovery and electricity production.

FP7 Project

WHEY2VALUE

Valorising waste whey into high-value products

(utulisation of whey for microbial fermentation to produce vitamin B12)

EC H2020 SMEINST project

WHEYCOM

Validation and market uptake of a natural disinfection whey-based formula for whole and fresh-cut fruits and vegetables

EC H2020 SMEINST project

WHEY2FOOD

Enhanced protein fractionation from protein sources for their use in special food applications

EC FP7 project

WHEYLAYER

Whey protein-coated plastic films to replace expensive polymers and increase recyclability

EC FP7 Project

WETLAC

Transformation of the residual whey permeate from the cheese manufacture: lactic acid production

FP7 SME project

Financiranje

Sofinancerji štiriletnega projekta LIFE 16 ENV/SI/000335 LIFE for Acid Whey so:
 • Evropska komisija: 2.622.435 € (59,08%)
 • Arhel d.o.o.: 1.664.004 € (37,49%)
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Inštitut za mlekarstvo in probiotike: 152.562 € (3.44%)

Dokumenti

Poročilo za širšo javnost

Laymanovo poročilo

Predstavitveni film - razvoj demo naprave

Razvoj demo naprave

Predstavitveni film - pilotna testiranja

Pilotna testiranja

Predstavitveni film - nadzorna analitika

Nadzorna analitika

Kratka kick-off predstavitev projekta

Kick-off prezentacija projekta

Uradni izvleček vsebine projekta

Uradni izvleček projekta

Sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost