Info: info@arhel.si

O projektu 

LIFE for Acid Whey

Izhodišča

Mlekarska industrija, s konstantno rastjo proizvodnje kravjega mleka, je eden glavnih virov industrijskih izpustov. Pri predelavi mleka v sir in skuto je izplen okrog 10%, preostalih 90% pa predstavlja sirotka. Pri tem se nadalje obdela le določen del, predvsem sladke sirotke iz proizvodnje sira, ki je komercialno zanimivejša in enostavnejša za nadaljnjo obdelavo. Kisla sirotka, ki ostaja po proizvodnji skute, se mnogokrat obravnava kot odpadek.

Z naraščajočo proizvodnjo mleka in tradicionalnih proizvodov iz mleka se veča tudi konkurenca na trgu mlečnih proizvodov. Za večjo konkurenčnost mlekarn so zato nujna stalna vlaganja v posodobitev proizvodnje, s ciljem ponudbe novih proizvodov in optimizacije stroškov na področju čiščenja odpadnih voda in porabe energije.

Odpadna sirotka ponuja na tem področju velik potencial, saj predstavlja pomemben vir zelo iskanih beljakovin na trgu prehranskih dopolnil, substrat za vzgojo mlekarskih starterskih kultur, kot tudi potencialni vir pridobivanja obnovljive energije, itd.


Poleg skupnih suhih sirotkinih proteinov kot dodatkov prehrani za povečanje beljakovinske vrednosti, se v zadnjem času izpostavlja vedno večji pomen posameznih sirotkinih proteinov. Mednje spadajo beta-laktoglobulin, alfa-laktalbumin, imunoglobulini, goveji serumski albumin, glikomakropeptid, laktoperoksidaza in laktoferin. Pomen slednjih je še toliko večji, zaradi nihove regulatorne in fiziološke aktivnosti v telesu.

Cilji

V luči aktualnih ciljev EU po vzpostavitvi krožnega gospodarstva in čistih tehnologij, bomo v projektu LIFE for Acid Whey demonstrirali več inovativnih pristopov nadaljnje obdelave sirotke. Glavni poudarek bo na optimizaciji in demonstraciji postopka separacije posameznih beljakovin iz sirotke (npr. laktoferina, laktoperoksidaze, imunoglobulinov) z uporabo monolitne kromatografije. V pilotnih poskusih in v sodelovanju z zunanjimi partnerji bomo testirali preostale možnosti koristne izrabe kisle sirotke kot je proizvodnja mlekarskih starterskih kultur, pridobivanje vitaminov, separacija preostale laktoze, laktata in sirotkinih beljakovin ter pridobivanje energije.

Pričakovani rezultati

Po koncu štiri-letnega projekta LIFE for Acid Whey pričakujemo naslednje rezultate:

 • Optimiziran tehnološki postopek separacije sirotkinih proteinov, konkurenčen z vidika proizvodnih stroškov (visoka stopnja recikliranja procesnih surovin) in kakovosti izdelka (več kot 90% čistost izoliranih proteinov) v primerjavi z obstoječo tehnologijo, ki bo mlekarnam omogočil, da izkoristijo naraščajoče povpraševanja po specifičnih sirotkinih beljakovinah.
 • Vzpostavljen demonstracijski sistem s ciljem dnevne predelave 24 kubikov sirotke. 
 • Izvedeni pilotni testi nadaljnje obdelave procesirane sirotke s ciljem koristne izrabe vseh preostali sestavin in zmanjšanjem okoljskega odtisa. 
 • Demonstrirana kapaciteta 95% zmanjšanja KPK obremenitve sirotke v procesu anaerobne obdelave.
 • Ovrednoteni najboljši možni načini zmanjšanja okoljskega bremena odpadne kisle sirotke z definiranjem trajnostnih konceptov za različna proizvodna okolja.
 • Definirane nove tehnološke rešitve koristne uporabe odpadne sirotke, ki lahko prinašajo malim in večjim mlekarnam nov prihodek.

Aktivnosti

1. Pripravljalne aktivnosti

 • Pregled dosedanjega stanja in razvoja tehnologije in optimizacija delovnega načrta
 • Vzpostavitev pilotnega sistema
 • Vzpostavitev analitike

2. Aktivnosti na testnem pilotnem sistemu za separacijo posameznih sirotkinih proteinov

3. Načrtovanje in izgradnja demonstracijske naprave

4. Logistika ravnanja s sirotko

5. Obratovanje in monitoring delovanja demonstracijske naprave
 • Testni zagon in optimizacija
 • Vzpostavitev procesne analitike
 • Demonstracija separacije laktoferina
 • Demonstracija separacije drugih sirotkinih proteinov
 • Vzpostavitev sistema sušenja separiranih proteinov

6. Upravljanje s sirotko po opravljeni separaciji proteinov
 • Vzpostavitev načrta upravljanja s procesnimi tekočinami
 • Vzpostavitev načrta upravljanja s sirotko po opravljeni separaciji
 • Izvedba pilotnih testov nadaljnje uporabe sirotke po separaciji proteinov

7. Pred-komercializacijske aktivnosti
 • Posredovanje separiranih proteinov zainteresiranim kupcem 
 • Tehnološka ocena delovanja proizvodnega obrata s poslovnim načrtom
 • Analiza tržne ponovljivosti
 • Analiza tržne prenosljivosti

8. Monitoring in meritve kazalnikov uspešnosti projekta in analiza življenjskega cikla
 • Pregled kazalnikov uspešnosti projekta
 • Analiza življenjskega cikla
 • Analiza socialno – ekonomskih vplivov projekta

9. Diseminacija projekta
 • Začetno informiranje in dejavnosti ozaveščanja
 • Predstavitev rezultatov projekta deležnikom
 • Mreženje s sorodnimi LIFE in EU projekti

Financiranje

Sofinancerji štiriletnega projekta LIFE 16 ENV/SI/000335 LIFE for Acid Whey so:
 • Evropska komisija: 2.622.435 € (59,08%)
 • Arhel d.o.o.: 1.664.004 € (37,49%)
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Inštitut za mlekarstvo in probiotike: 152.562 € (3.44%)

Dokumenti

kratka kick-off predstavitev projekta

Kick-off przentacija projekta

Uradni izvleček vsebine projekta

Uradni izvleček projekta

sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost