O nas

LIFE for Acid Whey

Arhel

Arhel, projektiranje in inženiring d.o.o.

Podjetje Arhel je koordinator projekta in skrbi za vzpostavitev, načrtovanje, izvedbo, spremljanje, nadzor in pravočasno zaključevanje zastavljenega programa dela.

Podjetje Arhel, d. o. o., se ukvarja z razvojem, inženiringom in izdelavo visokotehnoloških izdelkov. V zadnjih letih smo svoj razvoj usmerjali tudi v načrtovanje tehnoloških rešitve za zmanjšanje obremenitev voda in remediacije tal. Rezultat nedavnih razvojnih aktivnosti sta dva zaključena projekta LIFE, LIFE Stop CyanoBloom in LIFE PhamDegrade. V prvem projektu smo demonstrirali visokotehnološko rešitev s področja ravnanja s cianobakterijami v celinskih stoječih vodnih telesih, ki omogoča njihovo zgodnje zaznavanje in preprečevanje škodljivega cvetenja. V drugem projektu smo demonstrirali elektrokemijski pristop razgradnje obstojnih mikroonesnažil iz vode kot so ostanki zdravil, predviden v zadnji stopnji čiščenja odpadnih voda. Z vzpostavitvijo tehnološke opreme sodelujemo kot projektni partner v LIFE projektu ReSoil (http://liferesoil.envit.si/), ki je prvi podprti projekt evropskega finančnega mehanizma LIFE z demonstracijo ex-situ remediacije tal.

Univerza v Ljubljani, Botehniška fakulteta, Inštitut za mlekarstvo in probiotike

Univerza v Ljubljani, Botehniška fakulteta, Inštitut za mlekarstvo in probiotike.

Inštitut za mlekarstvo in probiotike (IML-PRO) je osrednja slovenska raziskovalno-izobraževalna ustanova na področju mlekarstva in probiotikov. IML-PRO deluje v okrilju Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete, Oddelka za zootehniko. Od samega začetka leta 1961 so aktivnosti inštituta zajemale raziskave, izobraževanje (Katedra za mlekarstvo) in razvojno delo na področju proizvodnje, predelave in kakovosti mleka in mlečnih izdelkov, v 90-ih letih prejšnjega stoletja pa se je mlekarstvu pridružilo še področje probiotikov. Pri raziskovalnem delu je pozornost namenjena predvsem proučevanju mlečnokislinskih bakterij iz različnih okolij, s poudarkom na protimikrobnem delovanju, mehanizmih probiotičnega delovanja in varnosti ter proučevanju vloge prehrane, humanega mleka in probiotikov na črevesno mikrobioto ljudi in živali in zdravje. Razen tega se posvečajo razvoju funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil, razvoju modernih analitskih metod, tehnoloških procesov za fermentirane mlečne izdelke in kontroli kemijske, mikrobiološke in senzorične kakovosti mleka in mlečnih izdelkov. Laboratorij IML-PRO je nevtralen laboratorij, ki izvaja akreditirane (LP-062) in neakreditirane preskuse za katerekoli naročnike v skladu z mednarodnim standardom ISO/IEC 17025:2005 in veljavno zakonodajo. Sodelujejo s farmacevtsko in mlekarsko industrijo, na področju kontrole kakovosti mlečnih in probiotičnih izdelkov in pri razvoju novih izdelkov.

Poslovni podatki

LIFE for Acid Whey

Uradni naslov:

Pod lipami 35, 1218 Komenda

Slovenija

 

ID za DDV: SI63097028

Matična: 1763881000

TRR: IBAN SI56 0230 3025 6686 409 (NLB d.d.)

Kontakt