+386 59 924 819

kisla sirotka, LIFE Arhel, probiotiki, nizin, vitamin B12

Predstavitev rezultatov uporabe kisle sirotke kot medija za rast probiotikov in mlečno kislinskih bakterij na konferenci BM2021

Nove rezultate dela na projektu LIFE for Acid Whey smo predstavili na 8. konferenci »Beneficial Microbes«, ki se je odvijala kot virtualni dogodek med 22. in 24. marcem 2021. Namen konference BM2021 je predstavitev novosti na področju pridobivanja in rabe pre- in probiotikov v zdravju ljudi in živali.

Na konferenci Beneficial Microbes BM2021 smo predstavili poster z naslovom »Acid whey as growth medium for probiotic and lactic acid bacteria«. V posterju smo predstavili izsledke naših raziskav, da je lahko tudi kisla sirotka primeren rastni medij za gojenje probiotičnih in mlečno kislinskih bakterij ter pridobivanje njihovih metabolitov kot sta na primer nizin in vitamina B12. S tem smo prikazali novo možnost nadaljnje rabe kisle sirotke, s katero lahko prispevamo k zmanjšanju tvorbe odpadkov v mlekarski industriji.

Prenesi
0
Feed

Oddajte komentar