+386 59 924 819

lactoferrin whey extraction arhel

V reviji PROCESSES podrobno predstavljamo lastnosti izoliranega laktoferina iz kisle sirotke

Objavili smo rezultate začetnih pilotnih raziskav v okviru projekta LIFE for Acid Whey s področja karakterizacije laktoferina - sirotkinega proteina, izoliranega iz kisle sirotke.


Namen te študije je bil opredeliti lastnosti sirotkinega proteina laktoferina, izoliranega iz kisle sirotke, pridobljene iz proizvodnje skute, z uporabo ionsko-izmenjalne kromatografije na monolitnih kolonah CIM®. Stabilizirane vzorce laktoferina smo pregeldali z vidika čistosti proteina v vzorcu, sposobnosti vezave železa, protibakterijske aktivnosti ter pH in temperaturne stabilnosti. Potrdili smo večjo čistost (nad 91%), večjo sposobnost vezave železa in večjo zaviralno aktivnost proti E. coli O157: H7 v primerjavi z nekaterimi podobnimi izdelki na trgu. Rezultati dokazujejo velik potencial monolitne ionsko-izmenjevalne kromatografije za industrijsko obravnavo kisle sirotke kot vira laktoferina, ki ga lahko uporabljamo v novih izdelkih z visoko dodano vrednostjo. 


Članek z naslovom "Characterisation of Lactoferrin Isolated from Acid Whey Using Pilot-Scale Monolithic Ion-Exchange Chromatography" je dosegljiv na naslednji povezavi

0
Feed

Oddajte komentar