+386 59 924 819

Laktoferin proizveden v Arhelu je izkazal najvišjo portimikrobno delovanje

Na Inštitutu za mlekarstvo in probiotike so testirail protimikrobno aktivnost večih vzorcev laktoferina proizvedenih v Arhelu in aktivnost primerjali s tremi komercialnimi produkti na trgu.

Protimikrobno aktivnost vzorcev laktoferina, pridobljenih na pilotni napravi Arhel (10 vzorcev) ali kupljenih (3 proizvajalci) proti Escherichia coli O157:H8 tox- smo preskušali z mikrodilucijsko metodo. Rast smo zasledovali z merjenjem optične gostote pri λ=630 nm, po 6-urni inkubaciji pri 37 °C. Na grafikonu je vidno zaviranje rasti indikatorskih bakterij pod vplivom laktoferina, sorazmerno z naraščajočo koncentracijo. Zaviralni učinek, ki ga lahko izrazimo tudi kot MIK (minimalna inhibitorna koncentracija), je bil izrazitejši pri vzorcih Arhel kot pri treh vzorcih drugih proizvajalcev, kar kaže na boljšo biološko (protimikrobno) aktivnost laktoferina, proizvedenega na Arhelu. Mejo za MIK smo postavili pri OD630=0,1, kar pomeni, da je MIK tista koncentracija, ki zadostuje, da izmerjena OD630 ni presegla vrednosti 0,1.

0
Feed

Oddajte komentar